Světci k nám hovoří...


blah. Narcis Basté Basté

Narcissus Basté Basté

15. října, připomínka
Postavení:kněz a mučedník TJ
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 16. 12. 1866 v Sant Andreu de Palomar na okraji Barcelony ve Španělsku. Na barcelonské univerzitě vystudoval práva a ve věku 23 let, 29. 4. 1890, vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Ve Veruele pak studoval humanitní vědy i filozofii a teologii v Tortose. Kněžské svěcení přijal v roce 1899 a věčné řeholní sliby složil 2. 2. 1901.

Působil ve Valencii, kde se snažil pomáhat chudým a vedl také sdružení mladých dělníků. Po státním zákazu působení jezuitů a zrušení kláštera v roce 1932, žil Narcis Basté nenápadně u více rodin a věnoval se dál mladým dělníkům i charitativní činnosti.

Asi čtyřikrát byl zatčen, ale mezi jeho strážci byli někteří, jimž dříve prokazoval dobrodiní a opakovaně se postarali o jeho osvobození. Zářijové zatčení za občanské války s výslechem, při kterém se netajil se svým kněžským povoláním a příslušností k jezuitskému řádu, bylo poslední. Po nějakou dobu byl ve vězení týrán a pak ho v polovině října, v Picadero de Paterna, poblíž Valencie zastřelili.

Narcis Basté byl blahořečený 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 233 mučedníky z období občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia a Iesu virgo et doctor Eccl (1582); Barsen (379); Severus, ep. Treviren. (s. V.); Thecla, abbatissa (asi 790); Gundisalvus de Lagos (1422); Magdalena de Nagasakio (1634); Narcissus Basté Basté (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.