Světci k nám hovoří...


sv. Amand a Junián

Amandus et Iunianus

16. října, připomínka
Postavení:poustevníci
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Oba pocházeli z Francie. Amand, který si údajně zvolil poustevnický život jako první, začal ho žít s požehnáním limogesského biskupa Ruriciuse, který mu pro poustevnu navrhl místo zvané Comodoliac, ležící na soutoku řek Glane a Vienne.

Zde se jeho žákem stal Junián, podle tradice či legendy narozený roku 486 jako syn hraběte z Cambrai. Ve věku 15 let se vydal hledat poustevnického učitele a po překonání překážek ho našel v Amandovi. Oba zde na území Limoges v Aquitaini žili v křesťanské lásce až do smrti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hedwigis, ducissa Polonorum (1243); Margarita Maria Alacoque (1690); Longinus, miles (s. I); Eliphius (s. IV.); Martinianus et Saturianus (s. V.); Amandus et Iunianus (s. VI.); Gallus, presb. (asi 645); Mummolinus (asi 686); Lullus (786); Vitalis, eremita (s. VIII.); Gaudericus (asi 900); Bonita (s. IX./XI.); Anastasius, monachus in Pyrenæis (asi 1085); Bertrandus, ep. Convenarum (asi 1123); Gerardus Claravallensis (1177); Gerardus Majella (1755); Anicetus Kopliński et Iosephus Jankowski (1941); Augustinus Thevarparampil (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.