Světci k nám hovoří...


sv. Mumolin

Mummolinus

16. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 686

ŽIVOTOPIS

Narodil se na začátku 7. století v Coutances nebo v jeho blízkosti, v Normandii. V benediktinském opatství v Luxeuil se stal mnichem. V roce 638 odtud s řeholními bratry Bertinem (pam. 5. 9.) a Bertrandem odešel severovýchodním směrem na misijní cestu. Jejich posláním bylo pomáhat biskupovi Audomarovi ve více jak 400 km vzdáleném Thérouanne. Čekala je namáhavá práce při severním pobřeží Galie, v nížinné bažinaté oblasti Pas-de-Calais, kde vládlo modlářství a nemravnost. Vedle evangelizace zde pracovali na odvodnění a zúrodnění země. V kraji zbudovali dva kláštery. Jeden zvaný Saint-Mommolin, druhý později v Sithiu přejmenovaném na Saint-Omer, jehož vedení Mumolin svěřil Bertrandovi.

V roce 660 byl Mumolin povolán za Eligiova nástupce na biskupský stolec v Noyonu, který se nachází mezi Thérouanne a Paříží (od které je vzdálen asi 100 km). V tomto úřadě horlivě působil po 26 let a vydal mnoho pastýřských dokumentů.

V Noyonu byla později nad jeho hrobem postavena jemu zasvěcená bazilika. Původní jeho dva životopisy jsou dochovány v latině.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hedwigis, ducissa Polonorum (1243); Margarita Maria Alacoque (1690); Longinus, miles (s. I); Eliphius (s. IV.); Martinianus et Saturianus (s. V.); Amandus et Iunianus (s. VI.); Gallus, presb. (asi 645); Mummolinus (asi 686); Lullus (786); Vitalis, eremita (s. VIII.); Gaudericus (asi 900); Bonita (s. IX./XI.); Anastasius, monachus in Pyrenæis (asi 1085); Bertrandus, ep. Convenarum (asi 1123); Gerardus Claravallensis (1177); Gerardus Majella (1755); Anicetus Kopliński et Iosephus Jankowski (1941); Augustinus Thevarparampil (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.