Světci k nám hovoří...


sv. Lulus

Lullus

16. října, připomínka
Postavení:arcibiskup OSB
Úmrtí:786

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 705 nebo 710 ve Wessexu v Anglii. V Malmesbury se stal benediktinským mnichem a v roce 737 se vydal na pouť do Říma. Zde se seznámil s arcibiskupem Bonifacem (pam. 5. 6.) a jako jeho žák s ním odešel do Germanie. Stal se jáhnem a po návratu z Říma, kam jej Bonifác poslal projednat s papežem Zachariášem záležitosti týkající se kláštera ve Fuldě, byl Bonifácem asi r. 752 vysvěcen na biskupa. O rok později se Lulus stal mohučským biskupem. Do Říma byl poslán znovu v roce 769 na synodu. Od papeže Hadriána I. obdržel roku 781 pallium a stal se prvním metropolitou mohučské provincie.

Při neshodách s klášterem ve Fuldě založil klášter v Hersfeldu, k němuž Karel Veliký přidal větší statky, zajistil pro něj určitá privilegia a ostatky sv. Liberta. Další klášter založil Lulus také v Bleidenstadtu. Zemřel v hersfeldském opatství v Hesensku. Zde byl pohřben a brzy začal být i uctíván.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hedwigis, ducissa Polonorum (1243); Margarita Maria Alacoque (1690); Longinus, miles (s. I); Eliphius (s. IV.); Martinianus et Saturianus (s. V.); Amandus et Iunianus (s. VI.); Gallus, presb. (asi 645); Mummolinus (asi 686); Lullus (786); Vitalis, eremita (s. VIII.); Gaudericus (asi 900); Bonita (s. IX./XI.); Anastasius, monachus in Pyrenæis (asi 1085); Bertrandus, ep. Convenarum (asi 1123); Gerardus Claravallensis (1177); Gerardus Majella (1755); Anicetus Kopliński et Iosephus Jankowski (1941); Augustinus Thevarparampil (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.