Světci k nám hovoří...


sv. Pavel z Verdunu

Paulus, ep. Virodunen

8. února, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:asi 647
Patron:pekařů a cukrářů

ŽIVOTOPIS

Pocházel z bohaté rodiny galsko-římské aristokracie. Údajně se narodil v provincii Galie dříve známé také jako Belgica. Jeho bratrem prý byl pozdější sv. German, což je zpochybňováno pro přibližně 50letý časový rozdíl, i když je to uvedeno v knize augustiniánského opatství.

Pavel, udávaný dalším jménem Abbot, po vystudování rétoriky a dialektiky zatoužil po dokonalejším životě, než jaký byl v nabídkách odpovídajících k postavení jeho rodiny. Odešel proto do ústraní mezi poustevníky v pohoří Vogézy. V okolních roztroušených poustevnách žili asketi, kteří se setkávali pouze v kostele na nedělních a svátečných bohoslužbách.

Později Pavel vstoupil do kláštera v Tholey Abbey v dnešním Sársku, údajně v době, kdy tam byl představeným Vendelín (pam. 21. 10.). Nějakou dobu zde vypomáhal jako učitel, ale údajně se tam bratři střídali také u pečení chleba. Pro Pavlovy úkoly v pekárně s pohroužením se do modlitby a zázračné splnění úkolu popsané ve zbožné legendě se stal patronem pekařů. Uvádí se také, že byl druhým opatem a do této funkce se znovu vracel později. Kolem roku 630 byl totiž králem Dagobertem I. proti své vůli jmenován biskupem ve Verdunu a tam na biskupský stolec také nastoupil, i když se tomu zprvu pro svou pokoru bránil.

Biskup Pavel byl pohřben v kostele sv. Saturnina ve Verdunu, který dal postavit a později byl po něm přejmenován na sv. Pavla. Asi v roce 973 byly jeho ostatky přeneseny do nového kláštera založeného biskupem Vilfridem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hieronymus Emiliani (1537); Iosephina Bakhita (1947); Cointha (249); Iuventius seu Eventius (397); martyres Constantinopoli monachi monasterii Dii (asi 485); Iacutus (s. VI.); Honoratus, ep. Mediolanen (asi 570); Nicetius, episcopus (asi 610); Paulus, ep. Virodunen (asi 647); Petrus Igneus (1089); Stephanus, eremita (1124); Philippus Jeningen (1704); Iosephina Gabriela Bonino (1906); Maria Esperanza a Iesu virgo (Iosepha) Alhama Valera (1983); Maria Mlada, abbatissa Pragen (994)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.