Světci k nám hovoří...


sv. Gauderik

Gaudericus

16. října, připomínka
Postavení:laik
Úmrtí:asi 900

ŽIVOTOPIS

Pocházel asi z Languedoku ve Francii. Martyrologium ho představuje jako zemědělce v Mirepoix na jihu Francie v oblasti Pyrenejí. Celým srdcem byl oddán Matce Boží a s její pomocí dosáhl svatosti.

Je pohřben v katedrále v Mirepoix. Byl označován za divotvůrce, stal se patronem vinařů a bývá vzýván proti dlouhotrvajícím dešťům.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hedwigis, ducissa Polonorum (1243); Margarita Maria Alacoque (1690); Longinus, miles (s. I); Eliphius (s. IV.); Martinianus et Saturianus (s. V.); Amandus et Iunianus (s. VI.); Gallus, presb. (asi 645); Mummolinus (asi 686); Lullus (786); Vitalis, eremita (s. VIII.); Gaudericus (asi 900); Bonita (s. IX./XI.); Anastasius, monachus in Pyrenæis (asi 1085); Bertrandus, ep. Convenarum (asi 1123); Gerardus Claravallensis (1177); Gerardus Majella (1755); Anicetus Kopliński et Iosephus Jankowski (1941); Augustinus Thevarparampil (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.