Světci k nám hovoří...


sv. Anastáz

Anastasius, monachus in Pyrenæis

16. října, připomínka
Postavení:mnich OSB
Úmrtí:asi 1085

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 1020 v Benátkách v Itálii. Většinu života však strávil ve Francii - v Normandii a potom na území Pyrenejí. V této zemi žil jako poustevník a mnich. Nejprve vedl poustevnický život na ostrově Rocher de Tombelaine či v jeho blízkosti, poblíž Mont-Saint-Michel v Normandii. V roce 1050 vstoupil do kláštera na hoře svatého Michaela. Tento klášter opustil pravděpodobně ve spojitosti s obviněním opata ze svatokupectví a vrátil se k poustevnickému životu na ostrov Tombelaine při pobřeží Normandie.

V roce 1066 odešel na pozvání opata Huga do kláštera Cluny a po sedm let v něm žil jako benediktinský mnich. Pak byl prý papežem Řehořem VII. poslán na cestu do Španělska. Po návratu žil nějakou dobu poustevnický život v Pyrenejích a vrátil se na sedm let do Cluny. Odtud prý znovu odešel k městu Toulouse, kde je zmiňována jeho kazatelská činnost. Na zpáteční cestu se vydal až nedlouho před svou smrtí a při návratu zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hedwigis, ducissa Polonorum (1243); Margarita Maria Alacoque (1690); Longinus, miles (s. I); Eliphius (s. IV.); Martinianus et Saturianus (s. V.); Amandus et Iunianus (s. VI.); Gallus, presb. (asi 645); Mummolinus (asi 686); Lullus (786); Vitalis, eremita (s. VIII.); Gaudericus (asi 900); Bonita (s. IX./XI.); Anastasius, monachus in Pyrenæis (asi 1085); Bertrandus, ep. Convenarum (asi 1123); Gerardus Claravallensis (1177); Gerardus Majella (1755); Anicetus Kopliński et Iosephus Jankowski (1941); Augustinus Thevarparampil (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.