Světci k nám hovoří...


blah. Gerard z Clairvaux

Gerardus Claravallensis

16. října, připomínka
Postavení:opat OCist
Úmrtí:1177

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Lombardie v Itálii. Vstoupil do cisterciáckého řádu a v klášteře Fossa Nuova v provincii Latina, asi 100 km jihovýchodně od Říma, se později stal opatem. V roce 1170 byl zvolen za šestého opata v Clairvaux v Burgundsku. Po sedmi letech při vizitační návštěvě v klášteře Igny v Arcis-le-Ponsart (30 km od Remeše ve Francii) byl zavražděn od mnicha, který se vzbouřil proti opatem požadované disciplíně. Bývá uváděn jako první mučedník cisterciáckého řádu s datem úmrtí 8. 3. 1177.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hedwigis, ducissa Polonorum (1243); Margarita Maria Alacoque (1690); Longinus, miles (s. I); Eliphius (s. IV.); Martinianus et Saturianus (s. V.); Amandus et Iunianus (s. VI.); Gallus, presb. (asi 645); Mummolinus (asi 686); Lullus (786); Vitalis, eremita (s. VIII.); Gaudericus (asi 900); Bonita (s. IX./XI.); Anastasius, monachus in Pyrenæis (asi 1085); Bertrandus, ep. Convenarum (asi 1123); Gerardus Claravallensis (1177); Gerardus Majella (1755); Anicetus Kopliński et Iosephus Jankowski (1941); Augustinus Thevarparampil (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.