Světci k nám hovoří...


sv. Rufus a Zosim

Rufus et Zosimus

17. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:107

ŽIVOTOPIS

Martyrologium připomíná zmínku o těchto mučednících v listu sv. Polykarpa (pam. 23. 2.) Filipanům: "Spojovala je touha sdílet utrpení Pána. Nemilovali slávu tohoto světa, ale pouze toho, který za ně a za všechny zemřel a vstal z mrtvých." Důvodem zmínky byla souvislost s cestou sv. Ignáce. Rufus a Zosim jsou jinak představováni jako laici z Antiochie nebo makedonského města Filippi, kteří chtěli biskupovi Ignáciovi pomáhat.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ignatius, ep. Antiochen (107); Osea, propheta ; Rufus et Zosimus (107); martyres Volitani (asi s. III.); Ioannes, eremita in Ægypto (s. IV.); Dulcidius (s. V in.); Florentius, ep. Arausien. (asi 524); Gilbertus,, abbas (1167); Balthasar Ravaschieri de Clavario, abbas (1492); Richardus Gwyn (1584); Petrus a Nativitate beatæ Mariæ Virginis Casani (1647); Iacobus Burin (1794); Maria Natalia a Sancto Ludovico /Iosepha/ Vanot et IV sociæ*: Maria Augustina a Sacro Corde Iesu /Maria Magdalena/ Déjardin*, Maria Laurentina a Sancto Stanislao /Ioanna Regina/ Prin*, Maria Ludovica a Sancto Francisco /Maria Genovefa/ Ducrez*, Maria Ursula et Sancto Bernardino /Hyacintha Augustina Gabriela Bourla* (1794); Contardus Ferrini (1902); Fidelis Fuidio Rodríguez (1936); Raymundus Stephanus Bou Pascual (1936); Tarsilla Córdoba Belda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.