Světci k nám hovoří...


blah. Gilbert

Gilbertus,, abbas

17. října, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:1167

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Anglie. Vstoupil do nové větve benediktinského řádu a později, r. 1147, se stal opatem v Ourscamp ve Francii. Od roku 1163 byl opatem cisterciáckého kláštera Citeaux. Když arcibiskup Tomáš Becket musel utéci z Anglie, Gilbert mu v roce 1165-1166 poskytl azyl v dceřiném klášteře Pontigny ve Francii a podílel se na jeho obhajobě. Gilbert zemřel 17. října poblíž Toulouse.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ignatius, ep. Antiochen (107); Osea, propheta ; Rufus et Zosimus (107); martyres Volitani (asi s. III.); Ioannes, eremita in Ægypto (s. IV.); Dulcidius (s. V in.); Florentius, ep. Arausien. (asi 524); Gilbertus,, abbas (1167); Balthasar Ravaschieri de Clavario, abbas (1492); Richardus Gwyn (1584); Petrus a Nativitate beatæ Mariæ Virginis Casani (1647); Iacobus Burin (1794); Maria Natalia a Sancto Ludovico /Iosepha/ Vanot et IV sociæ*: Maria Augustina a Sacro Corde Iesu /Maria Magdalena/ Déjardin*, Maria Laurentina a Sancto Stanislao /Ioanna Regina/ Prin*, Maria Ludovica a Sancto Francisco /Maria Genovefa/ Ducrez*, Maria Ursula et Sancto Bernardino /Hyacintha Augustina Gabriela Bourla* (1794); Contardus Ferrini (1902); Fidelis Fuidio Rodríguez (1936); Raymundus Stephanus Bou Pascual (1936); Tarsilla Córdoba Belda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.