Světci k nám hovoří...


blah. Baltazar Ravaschieri de Clavario

Balthasar Ravaschieri de Clavario, abbas

17. října, připomínka
Postavení:kněz OFMObs
Úmrtí:1492

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1420 v Chiavari patřící k Janovu v regionu Ligurie v severní Itálii. Ve svém rodišti vstoupil do františkánského kláštera, vystudoval teologii, stal se knězem a své vzdělání završil doktorátem. Byl vyhledáván jako úspěšný kazatel. Později onemocněl dnou, která jeho činnost velmi ztížila. Do kostela se dokonce musel nechat nosit, ale i přes úbytek zdraví velké množství lidí vyhledávalo jeho duchovní vedení. Žil v klášteře u Binasco poblíž Milána. Ve snaze o potřebný čas na vlastní duchovní život, trávil nějakou dobu jako poustevník v blízkém lese, kde při meditacích měl vidění Panny Marie a pocítil její pomoc. Zde jej prý vyhledávaly matky s nemocnými dětmi a prosily o požehnání a jejich uzdravení.

Jako místo Baltazarova úmrtí je udáváno Binasco. Jeho ostatky byly přeneseny v roce 1805 do Pávie a 8. 1. 1930 papež Pius XI. potvrdil jeho kultovní uctívání jako blahoslaveného.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ignatius, ep. Antiochen (107); Osea, propheta ; Rufus et Zosimus (107); martyres Volitani (asi s. III.); Ioannes, eremita in Ægypto (s. IV.); Dulcidius (s. V in.); Florentius, ep. Arausien. (asi 524); Gilbertus,, abbas (1167); Balthasar Ravaschieri de Clavario, abbas (1492); Richardus Gwyn (1584); Petrus a Nativitate beatæ Mariæ Virginis Casani (1647); Iacobus Burin (1794); Maria Natalia a Sancto Ludovico /Iosepha/ Vanot et IV sociæ*: Maria Augustina a Sacro Corde Iesu /Maria Magdalena/ Déjardin*, Maria Laurentina a Sancto Stanislao /Ioanna Regina/ Prin*, Maria Ludovica a Sancto Francisco /Maria Genovefa/ Ducrez*, Maria Ursula et Sancto Bernardino /Hyacintha Augustina Gabriela Bourla* (1794); Contardus Ferrini (1902); Fidelis Fuidio Rodríguez (1936); Raymundus Stephanus Bou Pascual (1936); Tarsilla Córdoba Belda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.