Světci k nám hovoří...


Iosephina Gabriela Bonino

8. února, připomínka
Úmrtí:1906


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosephina Bakhita (1947); Hieronymus Emiliani (1537); Stephanus, eremita (1124); Cointha (249); Iuventius (397); martyres Constantinopoli monachi monasterii Dii (ca. 485); Iacutus (s. VI); Honoratus, ep. Mediolanen (ca. 750); Paulus, ep. Virodunen (ca. 647); Petrus Igneus (1089); Iosephina Gabriela Bonino (1906)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.