Světci k nám hovoří...


blah. Josefína Gabriela (od Ježíše) Bonino

Iosephina Gabriela Bonino

8. února, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace sester Svaté Rodiny
Úmrtí:1906

ŽIVOTOPIS

Narodila se 5. 9. 1843 v Saviglianu v oblasti Piemont v provincii Cuneo v Itálii. Jejími rodiči byli Dominik Bonino a Josefína roz. Ricci, kteří jí při křtu dali jméno Anna Maria Magdalena Josefína. Rodina byla zámožná a v roce 1855 se přestěhovala do Turína, kde otec pak měl ještě větší příjmy a jejich jediné dítě možnost lepší školy. Josefína už z doby základního vzdělání nepřestávala toužit po dokonalejším duchovním životě. V roce 1861 se svolením svého duchovního otce učinila soukromý slib trvalého panenství. Střední školu absolvovala u sester svatého Josefa. V roce 1869 se vrátila do svého rodného města, aby se tam obětavě starala o svého těžce nemocného otce připoutaného na lůžko. Zároveň hledala větší možnosti, jak konkrétně realizovat rady evangelia. Proto 18. 3. 1875 vstoupila do třetího karmelitánského řádu, ze kterého později přešla údajně k terciářkám sv. Františka. Její otec zemřel 16. 1. 1874 a matka o necelé čtyři roky později. Mezi tím v roce 1876 mladá Josefína prodělala komplikovanou operaci páteře, při které jí byl odstraněn závažný nádor. Úspěch hodnotili lékaři jako zázrak. Ještě v září téhož roku vykonala děkovnou pouť k Matce Boží do Lurd a současně ji prosila o světlo pro poznání budoucího povolání. Vrátila se s rozhodnutím sloužit těm nejpotřebnějším, a proto od roku 1875 pečovala o sirotčinec v Saviglianu. Potom po smrti své matky a po poradě se zpovědníkem založila hospic Svaté Rodiny. Do něj kromě sirotků přijímala dívky z rozvrácených rodin, které zůstaly osamoceny i bez péče ze strany státu. I když formálně měly rodiče, prakticky ale neměly nikoho.

Zakladatelka hospiců Svaté Rodiny se v roce 1880 v jednom kontemplativním klášteře zúčastnila exercicií, při nichž se rozhodla k založení Kongregace sester Svaté Rodiny. Ta pak byla potvrzena 6. 10. 1887 se zaměřením na výchovu sirotků a jim podobných za účelem nahrazování rodiny, o kterou přišli.

Při přijetí řeholního hábitu, zároveň s jedenácti družkami, zakladatelka přijala nové jméno Josefína Gabriela od Ježíše. Pod jejím vedením sestry mezi obyvateli hospiců, kterých přibývalo, vytvářely rodinnou atmosféru lásky a předávaly jim duchovní hodnoty.

Josefína Gabriela od Ježíše znala dopředu den své smrti a z pozemského života odešla na zápal plic 8. 2. 1906.

Blahořečená byla 7. 5. 1995 papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hieronymus Emiliani (1537); Iosephina Bakhita (1947); Cointha (249); Iuventius seu Eventius (397); martyres Constantinopoli monachi monasterii Dii (asi 485); Iacutus (s. VI.); Honoratus, ep. Mediolanen (asi 570); Nicetius, episcopus (asi 610); Paulus, ep. Virodunen (asi 647); Petrus Igneus (1089); Stephanus, eremita (1124); Philippus Jeningen (1704); Iosephina Gabriela Bonino (1906); Maria Esperanza a Iesu virgo (Iosepha) Alhama Valera (1983); Maria Mlada, abbatissa Pragen (994)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.