Světci k nám hovoří...


blah. Jakub Burin

Iacobus Burin

17. října, připomínka
Postavení:kněz a mučedník
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Narodil se 6. 1. 1756 v Champfleur v provincii Sarthe ve Francii. Stal se knězem diecéze Le Mans a v době vypuknutí francouzské revoluce působil v Saint-Martin-de-Connee. Poté co se mu dostal do rukou text buly, kterou papež Pius VI. odsoudil "Civilní ústavu duchovenstva," na kterou revoluční vláda vyžadovala přísahu duchovních, Jakub Burin jej přečetl veřejně v kostele. Následovalo jeho zatčení, ale obratností obhájce byl propuštěn se zákazem činnosti ve své farnosti. V kněžské činnosti pokračoval, vydávaje se za podomního obchodníka. V květnu 1793 vyšel zákon, podle kterého se na něj vztahoval trest smrti. Přesto otec Jakub nadále pokračoval ve službě věřícím. V následujícím roce byl dopaden na farmě v oblasti Laval, kde sloužil mši svatou. S kalichem v ruce se sice snažil uprchnout, ale pak jej ve stodole zadrželi dva vojáci, kteří ho zastřelili, vysvlékli a hodili na hnojník. Později jej věřící odnesli a důstojně pohřbili. Blahořečený byl 19. 6. 1955 Piem XII. ve skupině 19 mučedníků z Laval.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ignatius, ep. Antiochen (107); Osea, propheta ; Rufus et Zosimus (107); martyres Volitani (asi s. III.); Ioannes, eremita in Ægypto (s. IV.); Dulcidius (s. V in.); Florentius, ep. Arausien. (asi 524); Gilbertus,, abbas (1167); Balthasar Ravaschieri de Clavario, abbas (1492); Richardus Gwyn (1584); Petrus a Nativitate beatæ Mariæ Virginis Casani (1647); Iacobus Burin (1794); Maria Natalia a Sancto Ludovico /Iosepha/ Vanot et IV sociæ*: Maria Augustina a Sacro Corde Iesu /Maria Magdalena/ Déjardin*, Maria Laurentina a Sancto Stanislao /Ioanna Regina/ Prin*, Maria Ludovica a Sancto Francisco /Maria Genovefa/ Ducrez*, Maria Ursula et Sancto Bernardino /Hyacintha Augustina Gabriela Bourla* (1794); Contardus Ferrini (1902); Fidelis Fuidio Rodríguez (1936); Raymundus Stephanus Bou Pascual (1936); Tarsilla Córdoba Belda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.