Světci k nám hovoří...


Mučedníci Alexandrie

martyres Alexandriæ in ecclesia

9. února, připomínka
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Připomínáme si zde jednu únorovou noc ve druhé polovině 4. století. Při slavení eucharistie vtrhlo do kostela svatého Teonáše (pam. 28. 12.) v Alexandrii ariánské vojsko, údajně pod vedením syrského vévody. V chrámu plném věřících zmasakrovalo všechny přítomné katolíky. Při jejich zabíjení použili i různé druhy mučení.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Apollonia, virgo alexandrina (asi 250); martyres Alexandriæ in ecclesia (s. IV.); Primus et Donatus (asi 361); Maro, eremita (asi 423); Teliavus (560); Sabinus, ep. Canusin (asi 566); Ansbertus (asi 695); Alto (s. VIII.); Rainaldus, ep. Nucerin (1222); Iacobus Abbondo (1788); Anna Catharina Emmerich (1824); Michael Franciscus Febres Cordero (1910); Aloysius Magaña Servín (1928); Leopoldus de Alpandeira (1956)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.