Světci k nám hovoří...


sv. Sabin

Sabinus, ep. Canusin

9. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 566

ŽIVOTOPIS

Narodil se údajně v Canosa di Puglia uváděné i jako Apulie v jižní Itálii. Přátelil se s opatem Benediktem z Nursie. Stal se biskupem Canosy a vždy si zachoval pohled na peníze jen jako na prostředek, kterým lze pomáhat chudým.

V roce 531 byl v Římě na synodě biskupů. V roce 535 ho papež Agapit vyslal do Konstantinopole, aby údajně řešil neshody mezi římskou a východní církví u císaře Justiniána. Šlo o projednání a odsouzení monofyzitské hereze šířené patriarchou Antimou. Ten potom byl nahrazen novým patriarchou Menou, který svolal synodu v roce 536. Biskup Sabin před koncem svého života oslepl. Měl ale charisma, pro které viděl do myslí druhých lidí.

Poznámka:

Vedle tohoto světce uvedeného dnešního dne v Martyrologium Romanum jsou v "Acta Sanctorum" uváděni další dva biskupové stejného jména a to: Sabin z Avellina či Atripaldy, který zemřel o půl století dříve, a jako třetí je Sabin z Lesiny. Životopisy všech tří mají jako společný prvek více legendárních vyprávění, která zamlžují skutečnost, ke kterému z nich co patří, neboť během časů došlo k záměnám.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Apollonia, virgo alexandrina (asi 250); martyres Alexandriæ in ecclesia (s. IV.); Primus et Donatus (asi 361); Maro, eremita (asi 423); Teliavus (560); Sabinus, ep. Canusin (asi 566); Ansbertus (asi 695); Alto (s. VIII.); Rainaldus, ep. Nucerin (1222); Iacobus Abbondo (1788); Anna Catharina Emmerich (1824); Michael Franciscus Febres Cordero (1910); Aloysius Magaña Servín (1928); Leopoldus de Alpandeira (1956)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.