Světci k nám hovoří...


sv. Rigobert (Robert) z Remeše

Rigobertus

4. ledna, připomínka
Postavení:arcibiskup OSB
Úmrtí:asi 743
Patron:Bývá vzýván jako pomocník při bolestech zubů.

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze vznešeného, fransko-ripuarského rodu. Prošel orbaiskou klášterní školou a stal se mnichem. Byl zvolen opatem a v roce 698 jmenován arcibiskupem v Remeši. Vladař Pipina Heristalský jej požádal o kmotrovství svému synu Karlu Martellovi. Ten, po převzetí vlády, si učinil nepřítele z krále Chilpericha, což mohlo mít bolestivé následky i pro obyvatelstvo. Arcibiskup Robert chtěl svého kmotřence přimět ke smíru a z toho důvodu mu bránil i ve vstupu do Remeše. Sám byl pak proto zbaven biskupského úřadu a vyhnán. Pro svůj postoj k svému svěřenci je dáván za vzor kmotrům. Oplýval mnoha ctnostmi a nikdy se nenechal strhnout k nespravedlnosti. Zemřel v Gernicourtu a po jeho smrti se na jeho přímluvu stalo více zázraků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth Anna Seton (1821); Hermes et Caius, m. (s. IV.); Abrunculus (490); Gregorius, ep. Lingonen (539/540); Ferreolus, ep. Ucetien (581); Rigomerus (s. VI.); Rigobertus (asi 743); Pharaildis (asi 745); Christiana Menabuoi (1310); Thomas Plumtree (1570); Angela de Fulginio (1309); Euquerio Llanillo García (1937); Emmanuel González García (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.