Světci k nám hovoří...


sv. Ansbert

Ansbertus

9. února, připomínka
Postavení:opat a biskup
Úmrtí:asi 695

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 629 v Chaussy v království Neustrie (dnes v regionu Île-de-France v severní Francii) do šlechtické rodiny Silvina (Siwin). Otec chtěl po Ansbertovi, aby se oženil s Angadrismou (pam. 14. 10.), jejíž otec byl kancléřem krále Chlodvíka II. Došlo k zasnoubení i k tomu, že Ansbert dostal místo na královském dvoře. Jeho snoubenka však chtěla být řeholnicí a k dosažení toho si u Boha vyprosila, aby pro uchazeče o její ruku se stala nežádoucí (pak se dočasně jevila jako malomocná). Nejstarší zprávy důvod zrušení zasnoubení potvrzují, i když některé biografie mluví o sňatku a nenaplněném manželství.

Ansbert se pak s králem domluvil na odstoupení z úřadu a odešel do kláštera Fontenelle (dnes Saint-Wandrille) poblíž Rouenu založeného Vandregisilem (pam. 22. 7.). Mělo to být asi v letech 665 až 668 pokud, jak se v některých životopisech uvádí, to bylo ještě za života zakladatele. Ansbert tam přijal vysvěcení od biskupa Audona z Rouenu (pam. 24. 8.). V té době byl druhým opatem Lambert (pam. 14. 4.) a když ten byl v roce 678 jmenován biskupem v Lyonu, Ansbert se stal třetím opatem ve Fontenelle. V roce 684 po smrti Audona byl Lambertem jmenován Ansbert na uvolněný biskupský stolec v Rouenu. Uvádí se o něm, že byl od lidu za biskupa vyžádán, jím milován a štědře podporoval chudé zvláště za nedostatku potravin. Pro klášter Fontenelle vyzískal právo volit si vlastního opata.

Ostatky svého předchůdce Audona přenesl Ansbert 7. 5. 688 do baziliky Saint-Pierre v Rouenu. Jednalo se o čin na úrovni kanonizace. Jenže vládcem i nad biskupstvím byl v té době majordomus Pipin z Herstalu (687-714), kterému se Audonovy činy nelíbily, proto ho nahradil svým příznivcem Grifonem. Ansbert se pak na zbytek svých let uchýlil do kláštera v Hautmont u hranice s Belgií, kde zemřel ve věku 65 let. Jeho ostatky prý byly přeneseny do Fontenelle. V 8. století je mniši odvezli před Normany do Boulogne a v roce 944 byly umístěny do kláštera sv. Petra na Blandinenbergu (dnes území Belgie).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Apollonia, virgo alexandrina (asi 250); martyres Alexandriæ in ecclesia (s. IV.); Primus et Donatus (asi 361); Maro, eremita (asi 423); Teliavus (560); Sabinus, ep. Canusin (asi 566); Ansbertus (asi 695); Alto (s. VIII.); Rainaldus, ep. Nucerin (1222); Iacobus Abbondo (1788); Anna Catharina Emmerich (1824); Michael Franciscus Febres Cordero (1910); Leopoldus de Alpandeira (1956)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.