Světci k nám hovoří...


sv. Ravald

Rainaldus, ep. Nucerin

9. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1222

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 1150 na zámku Postignano poblíž Nocera Umbra v Itálii jako nejstarší syn hraběte. Pocházel z německy mluvícího rodu, získal vysoké vzdělání a byl předurčen pro politickou a vojenskou kariéru. Ve 20 letech se rozhodl zasvětit Bohu a na hoře Gualdo v Serrasantě (dnes Serra Sant' Abbondio) poblíž Gualdo Tadino vedl poustevnický život. Později se připojil ke kamaldulským mnichům na sousední Fonte Avellana údajně z touhy po ctnosti poslušnosti k představenému. Zde byl však kolem roku 1210 jmenován převorem a po velmi krátké době ho pro jeho známost papež Honorius III. jmenoval pomocníkem biskupa Huga v Nocera. Ve svém postavení dával příklad pastorační odpovědnosti. Nadále ve věci půstu, bdění a modliteb žil řeholním životem. Do biskupského sídla si přivedl místního sirotka, o kterého se staral jako o adoptované Boží dítě. Je také zmiňováno, že byl přítelem Františka z Assisi (pam. 4. 10.). Jako titulární biskup (od r. 1213) z Nocery měl v srpnu 1216 podíl na vyhlášení porciunkulových odpustků.

Jeho relikvie byly později uloženy v katedrále Santa Maria Assunta. Po zjištění, že jeho tělo zůstalo neporušeno, byl v roce 1448 prohlášen spolupatronem diecéze Nocera.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Apollonia, virgo alexandrina (asi 250); martyres Alexandriæ in ecclesia (s. IV.); Primus et Donatus (asi 361); Maro, eremita (asi 423); Teliavus (560); Sabinus, ep. Canusin (asi 566); Ansbertus (asi 695); Alto (s. VIII.); Rainaldus, ep. Nucerin (1222); Iacobus Abbondo (1788); Anna Catharina Emmerich (1824); Michael Franciscus Febres Cordero (1910); Aloysius Magaña Servín (1928); Leopoldus de Alpandeira (1956)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.