Světci k nám hovoří...


sv. Maturín

Maturinus, presb.

1. listopadu, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:asi s. VII.

ŽIVOTOPIS

Podle legendy pocházel od Montargis či od Larchant ležícím asi 50 km západně od Sens v severní Francii. Asi ve 20 letech byl povolán ke kněžství. Uvádí se, že své rodiče přivedl k víře a pak hlásal evangelium v Larchant, v bývalé provincii Gâtinais, v Akvitánii. Maturín se stal známým jako kazatel i exorcista.

Za místo jeho úmrtí je v legendě uváděný Řím, ale nakonec byly jeho ostatky uloženy v Larchant u Nemours. Jeho životní příběh byl sepsán až v 9. století a má proto jisté nedostatky.

Maturín je titulárním patronem dvou kostelů v Paříži a byl mu zde zasvěcen i klášter trinitářů.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas ómnium Sanctórum; Cæsarius, m. Tarracinæ (století neznámé); Benignus, m. Divione (století neznámé); Austremonius (s. III.); Ioannes et Iacobus (344); Marellus (s. IV. ex.); Romulus, abbas (s. V.); Severinus, monachus (asi s. VI.); Magnus, ep. Mediolanen (s. VI.); Vigor (před r. 538); Licinius (asi 606); Maturinus, presb. (asi s. VII.); Audomarus (asi 670); Rainerius Aretinus (1304); Nonius Alvarez Pereira (1431); Petrus Paulus Navarro, Dionysius Fujishima, Petrus Onizuka Sadayu et Clemens Kyuemon (1622); Rupertus Mayer (1945); Theodorus Georgius Romzsa (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.