Světci k nám hovoří...


sv. Hugo z Fosses

Hugo, abbas Fossensis

10. února, připomínka
Postavení:opat OPraem
Úmrtí:asi 1163

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 1093 ve Fosses v Belgii. Stal se knězem a v roce 1119 se seznámil s pozdějším světcem Norbertem. Vstoupil do jeho kláštera a jejich důvěrný vztah se rozvíjel k prospěchu řádu. Po Norbertově zvolení biskupem se stal Hugo jeho nástupcem na opatském stolci a uskutečnil mnohé Norbertovy plány. Také zpracoval výklad k některým Norbertovým myšlenkám a po jeho smrti se stal generálním představeným. Značně přispěl k rozšíření řádu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Scholastica (asi 547); Hugo, abbas Fossensis (asi 1163); Aloysius Stepinac (1960); Chalarampus, Porphyrius, Dauctus et III mulieres (s. III); Zoticus et Amantius (s. II/IV); Silvanus, , ep. in Campania (s. VI); Troianus (ca. 550); Prothadius (ca. 624); Austreberta (704); Gulielmus, presb. Ord. Minorum (1157); Clara de Arimino (inter 1324 et 1329); Petrus Fremond et V soci (1794); Catharina du Verdier de la Sorini (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.