Světci k nám hovoří...


sv. Prokul Euticius a Akucius

Proculus, Euticius et Acutius

18. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi s. IV

ŽIVOTOPIS

Prokul byl jáhnem a společně s laiky Euticiusem a Akuciusem protestovali proti odsouzení Festa a Desideria. Ti byli zatčeni jako křesťané pro návštěvu uvězněného Sossia a 23. září umučeni v amfiteátru města Pozzuoli, v blízkosti sopky Solfatara, v oblasti Kampánie v Itálii. Také Prokul, Euticius a Akucius za svou odvahu a víru zde podstoupili mučednickou smrt.

Legenda uvádí, že měli být roztrháni divokými zvířaty, která se k nim sice přiblížila, ale odmítla je napadnout. Proto prý všichni tři byli sťati.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Lucas, Evangelista ; Asclepiades (218); Proculus, Euticius et Acutius (asi s. IV); Amabilis (s. V.); Mono (asi 630/640); Petrus de Alcantara (1562)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.