Světci k nám hovoří...


sv. Amabilis

Amabilis

18. října, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:s. V.

ŽIVOTOPIS

Stal se knězem. Působil a zemřel v Riom v regionu Auvergne v Akvitánii s pověstí svatosti. Řehoř z Tours o něm napsal, že měl charisma uzdravování.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Lucas, Evangelista ; Asclepiades (218); Proculus, Euticius et Acutius (asi s. IV); Amabilis (s. V.); Mono (asi 630/640); Petrus de Alcantara (1562)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.