Světci k nám hovoří...


sv. Zotik a Amancius

Zoticus et Amantius, m. Romæ

10. února, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. II/IV

ŽIVOTOPIS

Dvojice těchto římských mučedníků je stručně uvedena v Martyrologium Romanum 2001 s údajem o jejich pohřbení na Via Labicana. Jednalo se o starověkou italskou cestu vedoucí z Říma na východ až jihovýchod. Zde se vyskytovalo křesťanské pohřebiště, ze kterého papež Paschal I. (817-824) z neznámých důvodů nechal ostatky mučedníků převézt do zrekonstruované baziliky sv. Praxedy v Římě. Pravděpodobně šlo o umučené křesťany z období Diokleciánova pronásledování.

Na více místech jsou se Zotikem a Amanciem jmenováni také Irenej a Hyacint s poznámkou, že se má celkem jednat o skupinu 10 mučedníků, kteří byli z řad vojáků. Od VIII. století se tato skupina mučedníků uváděla jen jako věrní křesťané a nedochovaly se podrobnější zprávy mimo kopie z cyklu fresek z 10. století (ve vatikánském kodexu), na kterých jsou obrazy o uvěznění a mučednické smrti Zotika a jeho společníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Scholastica (asi 547); Chalarampus, Porphyrius, Dauctus et III mulieres, m. Magnesiæ (s. III.); Zoticus et Amantius, m. Romæ (s. II/IV); Silvanus, , ep. in Campania (s. V.); Troianus (asi 550); Prothadius (asi 624); Austreberta (704); Gulielmus, presb. Ord. Minorum (1157); Hugo, abbas Fossensis (asi 1163); Clara de Arimino (mezi r. 1324 -1329); Petrus Fremond et V sociæ: Catharina du Verdier de la Sorinière, Maria Ludovica du Verdier de la Sorinière, Ludovica Bessay de la Voute, Ludovica Poirier, Maria Anna Hacher du Bois (1794); Iosephus Aloysius Sanchez del Rio (1928); Eusebia Palomino Yenesw, virgo (1935); Aloysius Stepinac (1960); Michael Beltoja (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.