Světci k nám hovoří...


blah. Petr Hadrián Toulorge

Petrus-Adrian Toulorge

13. října, připomínka
Postavení:mučedník OPraem.
Úmrtí:1793

ŽIVOTOPIS

Narodil se 4. 5. 1757 v Muneville-le-Bingard v oblasti Normandie ve Francii. Studium bohosloví absolvoval v diecézním semináři v Coutances. Kněžské svěcení přijal v roce 1782, a hned v prosinci nastoupil do farnosti v Doville. Zde se seznámil s řeholním knězem z opatství Blanchelande a byl osloven ideály svatého Norberta. V Blanchelande vstoupil do premonstrátského řádu a byl poslán na dva roky do noviciátu v Beauport, ležícím na jihovýchodní straně města Paimpol v departementu Côtes-d'Armor v Bretani.

V roce 1790 byla vydána revoluční ústava odporující církevnímu právu, ve které bylo stanoveno, že biskupové, místo jmenování papežem, budou voleni regionálním shromážděním. Důvodem byl záměr vybudovat národní církev, proto byla vyžadována přísaha věrnosti revoluční vládě zaměřená v důsledku i proti víře a mravům. Došlo k zatýkání nepoddajných duchovních, zejména řeholníků a v květnu 1792 byl vydán dekret o jejich deportaci do Guayany.

Petr Hadrián Toulorge, který v té době působil v okolních farnostech u Beauport Paimpol, odešel na ostrov Jersey ležící v Lamanšském průlivu. Tam zjistil, že se na něj deportace nemá vztahovat a tajně se vrátil.

V září 1793 byl zajat a odsouzen, údajně kvůli pobytu na Jersey. Při výslechu P. Toulorge řekl celou pravdu týkající se jeho kněžského života. V noci před svou smrtí byl u zpovědi a potom napsal tři listy. Končil slovy: „Přeji vám Boží požehnání. 12. 10. 1793 - večer před mým mučednictvím (martyrdom).“

Druhý den brzy ráno, když předtím po společné modlitbě požádal spolubratry o požehnání, byl odveden před dům starosty Coutances, kde stála gilotina. Před popravou pronesl: „Modlím se za obnovu a zachování tvé Svaté církve. Odpusť mým nepřátelům.“ A ke gilotině přistoupil pln vnitřního míru, kterým udivoval okolostojící. Jeho poslední slova byla: „Bože můj, vkládám svůj život do tvých rukou!“ Bylo to ve 4,30, kdy kat ukázal přihlížejícím zakrvavenou hlavu, kterou držel za vlasy. Tělo P. Toulorge bylo nakonec dopraveno na hřbitov svatého Petra.

Datum jeho blahořečení bylo stanoveno na 29. dubna 2012.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Theophilus, ep. Antiochen. (s. II.); Faustus, Ianuarius et Martialis (s. III/IV.); Florentius, m. in Macedonia (asi s. III); Lubentius (s. IV); Romulus, ep. Ianuen. (s. V.); Venantius, abbas Turonen (s. V.); Leobonus (století neznámé); Comganus (s. VIII.); Simbertus (asi 807); Geraldus, comes Aureliacen (909); Lucas (asi 993); Gerardus, fundator Ord. S. Ioannis Hierosol. (1120); Chelidona (1152); Magdalena Panatieri (1503); Alexandrina Maria da Costa (1955); Petrus-Adrian Toulorge (1793)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.