Světci k nám hovoří...


sv. Silván

Silvanus, , ep. in Campania

10. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. V.

ŽIVOTOPIS

V italské Terracině v Kampánii byl v roce 443 jmenován biskupem a pro svou víru hodně vytrpěl.

Mimo tohoto údaje vše další o něm vychází z legendárního podání, které hovoří o tom, že se svým otcem Eleuteriem kvůli pronásledování Vandaly uprchl ze severní Afriky do Itálie na pobřeží Tyrhénského moře (asi 100 km od Říma). Z různých důvodů se předpokládá, že zemřel asi v mladším věku jako mučedník už po devíti měsících v biskupském úřadě. Jeho předchůdcem byl biskup Jan a po Silvánovi prý nastoupil jeho otec Eleuterio. U Terraciny byl Silvánovi v X. století zasvěcen starověký kostel a klášter.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Scholastica (asi 547); Chalarampus, Porphyrius, Dauctus et III mulieres, m. Magnesiæ (s. III.); Zoticus et Amantius, m. Romæ (s. II/IV); Silvanus, , ep. in Campania (s. V.); Troianus (asi 550); Prothadius (asi 624); Austreberta (704); Gulielmus, presb. Ord. Minorum (1157); Hugo, abbas Fossensis (asi 1163); Clara de Arimino (mezi r. 1324 -1329); Petrus Fremond et V sociæ: Catharina du Verdier de la Sorinière, Maria Ludovica du Verdier de la Sorinière, Ludovica Bessay de la Voute, Ludovica Poirier, Maria Anna Hacher du Bois (1794); Iosephus Aloysius Sanchez del Rio (1928); Eusebia Palomino Yenesw, virgo (1935); Aloysius Stepinac (1960); Michael Beltoja (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.