Světci k nám hovoří...


sv. Trojan

Troianus

10. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 550

ŽIVOTOPIS

Informace o tomto světci pocházejí zejména od Řehoře z Tours, který o něm prohlásil, že byl mužem velkých ctností a mezi všemi obyvateli města vážený.

Trojan byl údajně v Saintes pokřtěn biskupem Vivianem, od kterého přijal potřebné vzdělání pro kněžství. Svého biskupa zastupoval v disputacích na obranu Kristova božství proti ariánům v Toulu. V Saintes se pak pravděpodobně stal 6. biskupem.

Podle Řehoře z Tours byl pastýřem s velkou duchovní silou. Po jeho pohřbu v katedrále v Saintes se u jeho hrobu stalo více zázraků. Jeho hrob i s ostatky v roce 1568 kalvinisté prý zničili.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Scholastica (asi 547); Chalarampus, Porphyrius, Dauctus et III mulieres, m. Magnesiæ (s. III.); Zoticus et Amantius, m. Romæ (s. II/IV); Silvanus, , ep. in Campania (s. V.); Troianus (asi 550); Prothadius (asi 624); Austreberta (704); Gulielmus, presb. Ord. Minorum (1157); Hugo, abbas Fossensis (asi 1163); Clara de Arimino (mezi r. 1324 -1329); Petrus Fremond et V sociæ: Catharina du Verdier de la Sorinière, Maria Ludovica du Verdier de la Sorinière, Ludovica Bessay de la Voute, Ludovica Poirier, Maria Anna Hacher du Bois (1794); Iosephus Aloysius Sanchez del Rio (1928); Eusebia Palomino Yenesw, virgo (1935); Aloysius Stepinac (1960); Michael Beltoja (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.