Světci k nám hovoří...


sv. Marek

Marcus, ep. Hierosolymtan

22. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. II.

ŽIVOTOPIS

Byl prvním jeruzalémským biskupem, který nebyl židovského původu (pocházel z pohanů). Stal se jím poté, co císař Hadrián v r. 135 obléhal svaté město. Informace martyrologia je velmi stručná a zdůrazňuje pouze Markovu laskavost při vedení církve v Jeruzalémě a to, že v době, kdy panoval strach z pronásledování, horlivě posiloval víru.

Podle jiných údajů byl na biskupském stolci po 20 let a zemřel mučednickou smrtí. Oboje však není spolehlivě doloženo a bylo označeno jako nejisté. Jako správné datování smrti se proto uvádí pouze II. století.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Paulus II., Pp (2005); Donatus Scotus (asi 875); Marcus, ep. Hierosolymtan (s. II.); Abercius (s. II. – III.); Philippus et Hermes (303); Mallonus (s. IV.); Valerius, diaconus (s. IV.); Lupentius (asi 684); Leotadius (s. VII.); Moderanus (asi po r. 720); Benedictus, eremita in Britannia (s. IX.); Nunilo et Alodia (851); Michael Ludovicus Ferrer (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.