Světci k nám hovoří...


Prothadius

10. února, připomínka
Úmrtí:ca. 624


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Scholastica (asi 547); Hugo, abbas Fossensis (asi 1163); Aloysius Stepinac (1960); Chalarampus, Porphyrius, Dauctus et III mulieres (s. III); Zoticus et Amantius (s. II/IV); Silvanus, , ep. in Campania (s. VI); Troianus (ca. 550); Prothadius (ca. 624); Austreberta (704); Gulielmus, presb. Ord. Minorum (1157); Clara de Arimino (inter 1324 et 1329); Petrus Fremond et V soci (1794); Catharina du Verdier de la Sorini (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.