Světci k nám hovoří...


sv. Lupencius

Lupentius

22. října, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi 684

ŽIVOTOPIS

Žil v 7. století na území dnešní Francie. Stal se opatem a působil v bazilice svatého Priváta v Javols, ležícím 40 km severozápadně od Lozère, které je dnes departementem v regionu Languedoc-Roussillon. Hrabětem Innocentem z Javols byl křivě obviněn a snášel mnoho urážek.

Kvůli obvinění musel Lupencius cestovat do Metz a zde se obhajovat před královnou. Uspěl a byl propuštěn. Na zpáteční cestě u Vitry-le-Francois byl však napaden a na příkaz hrabě mučen. Nakonec byl Lupencius sťat a jeho hlava i tělo byly samostatně nalezeny po několika dnech v Marne. Následně byl s úctou pohřben. Jeho ostatky byly později přeneseny do katedrály Soissons, kde je však v roce 1667 pohltil požár.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Paulus II., Pp (2005); Donatus Scotus (asi 875); Marcus, ep. Hierosolymtan (s. II.); Abercius (s. II. – III.); Philippus et Hermes (303); Mallonus (s. IV.); Valerius, diaconus (s. IV.); Lupentius (asi 684); Leotadius (s. VII.); Moderanus (asi po r. 720); Benedictus, eremita in Britannia (s. IX.); Nunilo et Alodia (851); Michael Ludovicus Ferrer (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.