Světci k nám hovoří...


sv. Leotadius

Leotadius

22. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. VII.

ŽIVOTOPIS

Martyrologium nám u tohoto světce říká pouze to, že byl biskupem v městě Augusta Auscorum v Akvitánii. Toto město přejmenovali Římané z názvu Auch, které mu bylo později opět navráceno. Leží v jihozápadní Francii. Za biskupa byl zvolen roku 691. Předtím byl údajně opatem kláštera Fontanelle. Byl šlechtického původu, zemřel v Burgundsku a jeho ostatky jsou uloženy v katedrále v Auch.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Paulus II., Pp (2005); Donatus Scotus (asi 875); Marcus, ep. Hierosolymtan (s. II.); Abercius (s. II. – III.); Philippus et Hermes (303); Mallonus (s. IV.); Valerius, diaconus (s. IV.); Lupentius (asi 684); Leotadius (s. VII.); Moderanus (asi po r. 720); Benedictus, eremita in Britannia (s. IX.); Nunilo et Alodia (851); Michael Ludovicus Ferrer (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.