Světci k nám hovoří...


sv. Benedikt

Benedictus, eremita in Britannia

22. října, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:s. IX.

ŽIVOTOPIS

Podle tradice pocházel z řeckého Patras, odkud přišel do oblasti Nantes v Bretani ve Francii. Usadil se v Massérac, 70 km severozápadně od Nantes a 60 km jižně od Rennes. Vynikal skromností a s devíti druhy vytvořil mnišské společenství s řeholními pravidly sv. Kolumbána z Luxeuil (s pam. 23. 11.). O životě tohoto poustevníka Benedikta více zpráv nemáme. Jeho ostatky byly později přeneseny do kláštera Redon.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Paulus II., Pp (2005); Donatus Scotus (asi 875); Marcus, ep. Hierosolymtan (s. II.); Abercius (s. II. – III.); Philippus et Hermes (303); Mallonus (s. IV.); Valerius, diaconus (s. IV.); Lupentius (asi 684); Leotadius (s. VII.); Moderanus (asi po r. 720); Benedictus, eremita in Britannia (s. IX.); Nunilo et Alodia (851); Michael Ludovicus Ferrer (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.