Světci k nám hovoří...


sv. Nunila a Alodie

Nunilo et Alodia

22. října, připomínka
Postavení:panny a mučednice
Úmrtí:851
Patron:svobodných dívek, týraných a zneužívaných dětí, zesměšňovaných pro zbožnost, uprchlíků
Atributy:dívky, lilie, meč

ŽIVOTOPIS

Byly rodné sestry z Huesca ve Španělsku, jež přijaly křesťanské zásady od své matky. Jejich otec byl však muslim a když Emir, Abd Al-Rahman II, roku 851 zveřejnil rozhodnutí, že všechny děti ze smíšeného manželství muslima a křesťanky musí žít podle islámskému náboženství, Nunila a Alodie vyhledaly úkryt prý někde u Barastoro.

Po dopadení odmítly vzdát se víry a lásky k Ježíši Kristu. Nepomohlo přemlouvání ani následné útrapy při dlouhém věznění, proto asi po roce byly popraveny mečem.

Jejich ostatky, hledané aragonskou panovnicí, byly r. 880 údajně nalezeny v jedné studni.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Paulus II., Pp (2005); Donatus Scotus (asi 875); Marcus, ep. Hierosolymtan (s. II.); Abercius (s. II. – III.); Philippus et Hermes (303); Mallonus (s. IV.); Valerius, diaconus (s. IV.); Lupentius (asi 684); Leotadius (s. VII.); Moderanus (asi po r. 720); Benedictus, eremita in Britannia (s. IX.); Nunilo et Alodia (851); Michael Ludovicus Ferrer (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.