Světci k nám hovoří...


sv. Austreberta

Austreberta

10. února, připomínka
Postavení:abatyše OSB
Úmrtí:704

ŽIVOTOPIS

Narodila se asi roku 630 v Marconne poblíž Thérouanne v regionu Artois (dnes francouzský departement Pas-de-Calais) do hraběcí rodiny Palatina Badefrida a Frameildy.

Později, když jí rodiče naplánovali sňatek utekla z domu, protože chtěla být Kristovou nevěstou. Zamířila za biskupem Audomarem z Thérouanne (pam. 10. 11.), který se postavil na její stranu, ale nejdříve dopomohl ke smíření rodiny s volbou Austreberty.

Ta pak vstoupila do benediktinského kláštera u Abbeville, kde vynikala pokorou, zbožností a vírou. V této spojitosti legendy popisují některé zázraky, včetně toho, jak zachraňovala v rozpálené peci chleba. Bývají také popisovány některé její vize a neohroženost.

Poměrně brzy se stala představenou, ale její ctnosti to neovlivnilo. Kolem roku 662 se stala abatyší kláštera Pavilly. Tam se kolem ní vyskytly projevy nepřátelství, snad už proto, že jejím úkolem bylo zavedení pořádku. K jeho splnění přispěly její ctnosti.

S vědomím blížící se smrti zemřela obklopena svými sestrami. Její ostatky přenesené do Montreuil byly za Francouzské revoluce spáleny.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Scholastica (asi 547); Chalarampus, Porphyrius, Dauctus et III mulieres, m. Magnesiæ (s. III.); Zoticus et Amantius, m. Romæ (s. II/IV); Silvanus, , ep. in Campania (s. V.); Troianus (asi 550); Prothadius (asi 624); Austreberta (704); Gulielmus, presb. Ord. Minorum (1157); Hugo, abbas Fossensis (asi 1163); Clara de Arimino (mezi r. 1324 -1329); Petrus Fremond et V sociæ: Catharina du Verdier de la Sorinière, Maria Ludovica du Verdier de la Sorinière, Ludovica Bessay de la Voute, Ludovica Poirier, Maria Anna Hacher du Bois (1794); Iosephus Aloysius Sanchez del Rio (1928); Eusebia Palomino Yenesw, virgo (1935); Aloysius Stepinac (1960); Michael Beltoja (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.