Světci k nám hovoří...


sv. Severín

Severinus, ep. Colonien

23. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 400
Patron:Kolína nad Rýnem; tkalců; vzýván za nepříznivého počasí a proti neštěstí
Atributy:biskup, kniha, model kostela

ŽIVOTOPIS

Někde se uvádí, že pocházel z Bordeaux. Spolehlivě víme jen to, že se stal biskupem Kolína nad Rýnem. Vynikal v potírání ariánského bludu. Je též připomínáno, že byl současníkem sv. Martina z Tours (s pam. 11. 11.), který zemřel v roce 397 .

Biskup Severin byl pohřben v kostele zasvěceném papeži Kornéliovi a Cyprianovi z Kartága.

Severinovy ostatky uchovávané ve zlaté schránce byly za francouzské revoluce zničeny; zůstala zachována emailová deska, která uka¬zuje na biskupův hrob.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Capestrano (1456); Servandus et Germanus (s. IV. in.); Theodoretus (asi 362); Severinus, ep. Colonien (asi 400); Severinus Boetius (524); Ioannes, ep. Syracusan (asi 609); Romanus, ep. Rothomagen (asi 644); Benedictus, presb. (před s. IX.); Ignatius, ep. Cpolitan (877); Ethelfleda (s. X.); Allucius (1134); Ioannes Bonus, eremita (1249); Ioannes Angelus Porro (1506); Thomas Thwing (1680); Maria Clotildis Angela a Sancto Francisco Borgia Iosepha Paillot et V sociæ (Maria Scholastica Iosepha a Sancto Iacobo Margarita Leroux, Iosephina Anna Iosepha Leroux, Anna Maria Augustina Erraux, Maria Francisca Lievina Lacroix, Maria Cordula Iosepha a Sancto Dominico Ioanna Ludovica Barré) (1794); Arnoldus /Iulianus Nicolaus/ Reche (1890); Hildephonsus García, Iustinianus Cuesta, Euphrasius de Celis, Honorinus Carracedo, Thomas Cuartero, Iosephus Maria Cuartero (1936); Leonardus Olivera Buera (1936); Ambrosius Leo /Petrus/ Lorente Vicente, Florentius Martinus /Alvarus/ Ibáñez Lázaro et Honoratus /Andreas/ Zorraquino Herrero (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.