Světci k nám hovoří...


sv. Benedikt

Benedictus, presb.

23. října, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:před s. IX.

ŽIVOTOPIS

Římské martyrologium nám o tomto světci říká pouze to, že byl knězem a zemřel na území Herbauge u Poitiers ve Francii.

Legendární podání, která o něm nabízí mnohem obsáhlejší zprávy, jsou však hodnocena jako nespolehlivá. Sv. Benedikt je v nich představován jako biskup uprchlý před pronásledováním za Juliána Odpadlíka (mezi r. 361-364), kterého v Poitiers přivítal sv. Hilarius. V jedné verzi byla jeho diecéze v Sebastě v Turecku a ve druhé v Samaří v Palestině. Vedle těchto podání se na některých místech vyskytuje datum jeho smrti v roce 654.

Spolehlivější zprávy o tomto Benediktovi, který si postavil poustevnu u Poitiers, jsou z 9. století, na jehož počátku o něm zanechal v Remeši zprávu Godelgald Lambert. Asi o 50 let později bylo Herbauge, kde byl Benedikt pohřben, napadeno Normany a jeho ostatky byly přeneseny do kláštera sant' Acadro Quincay u Poitiers. V roce 874 řádili Normani i v tomto klášteře a ostatky sv. Benedikta mniši přenesli do opatství v Tournus. Nakonec 30. 12. 1226 potvrdil převzetí Benediktových ostatků opat v Quincay.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Capestrano (1456); Servandus et Germanus (s. IV. in.); Theodoretus (asi 362); Severinus, ep. Colonien (asi 400); Severinus Boetius (524); Ioannes, ep. Syracusan (asi 609); Romanus, ep. Rothomagen (asi 644); Benedictus, presb. (před s. IX.); Ignatius, ep. Cpolitan (877); Ethelfleda (s. X.); Allucius (1134); Ioannes Bonus, eremita (1249); Ioannes Angelus Porro (1506); Thomas Thwing (1680); Maria Clotildis Angela a Sancto Francisco Borgia Iosepha Paillot et V sociæ (Maria Scholastica Iosepha a Sancto Iacobo Margarita Leroux, Iosephina Anna Iosepha Leroux, Anna Maria Augustina Erraux, Maria Francisca Lievina Lacroix, Maria Cordula Iosepha a Sancto Dominico Ioanna Ludovica Barré) (1794); Arnoldus /Iulianus Nicolaus/ Reche (1890); Hildephonsus García, Iustinianus Cuesta, Euphrasius de Celis, Honorinus Carracedo, Thomas Cuartero, Iosephus Maria Cuartero (1936); Leonardus Olivera Buera (1936); Ambrosius Leo /Petrus/ Lorente Vicente, Florentius Martinus /Alvarus/ Ibáñez Lázaro et Honoratus /Andreas/ Zorraquino Herrero (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.