Světci k nám hovoří...


blah. Jan Angelus Porro

Ioannes Angelus Porro

23. října, připomínka
Postavení:řeholník OSM
Úmrtí:1506

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1451 v Seveso u Milána v Itálii jako potomek šlechtického rodu Porro. Studoval ve Florencii, odkud odešel do Ordenseinsiedelei v Chianti. Pro vstup do řádu Servitů (OSM - „Služebníci Panny Marie“), založeného sv. Alexejem a jeho druhy (s pam. 17. 2.), se rozhodl v milánském klášteře 20. 12. 1470. V roce 1474 v klášteře sv. Annunciaty přijal kněžské svěcení. Potom se roku 1475 na Monte Senario stal novicmistrem. Po dvaceti letech, r. 1495, se vrátil do Milána. Zde si vyhlédl tiché místo, kde ve své cele začal s obnovou kontemplativní tradice řádu. Martyrologium také připomíná, že u vchodů do chrámů i v uličkách města shromažďoval kolem sebe děti, kterým vysvětloval křesťanskou nauku. Uvádí se také, že je na katechismus svolával zvonkem.

Zemřel v Miláně ve věku 55 let. Jeho ostatky se zachovaly téměř neporušené. Mezi svaté zařadil 15. 7. 1737 Jana Angela Porro papež Klement XII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Capestrano (1456); Servandus et Germanus (s. IV. in.); Theodoretus (asi 362); Severinus, ep. Colonien (asi 400); Severinus Boetius (524); Ioannes, ep. Syracusan (asi 609); Romanus, ep. Rothomagen (asi 644); Benedictus, presb. (před s. IX.); Ignatius, ep. Cpolitan (877); Ethelfleda (s. X.); Allucius (1134); Ioannes Bonus, eremita (1249); Ioannes Angelus Porro (1506); Thomas Thwing (1680); Maria Clotildis Angela a Sancto Francisco Borgia Iosepha Paillot et V sociæ (Maria Scholastica Iosepha a Sancto Iacobo Margarita Leroux, Iosephina Anna Iosepha Leroux, Anna Maria Augustina Erraux, Maria Francisca Lievina Lacroix, Maria Cordula Iosepha a Sancto Dominico Ioanna Ludovica Barré) (1794); Arnoldus /Iulianus Nicolaus/ Reche (1890); Hildephonsus García, Iustinianus Cuesta, Euphrasius de Celis, Honorinus Carracedo, Thomas Cuartero, Iosephus Maria Cuartero (1936); Leonardus Olivera Buera (1936); Ambrosius Leo /Petrus/ Lorente Vicente, Florentius Martinus /Alvarus/ Ibáñez Lázaro et Honoratus /Andreas/ Zorraquino Herrero (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.