Světci k nám hovoří...


sv. Vilém z Malavalle

Gulielmus, presb. Ord. Minorum

10. února, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:1157

ŽIVOTOPIS

Životopisné údaje o tomto Vilémovi*, zejména o jeho původu a mládí se v mnoha případech rozcházejí. Předpokládá se u něj šlechtický původ. Podle některých mohl pocházet z tehdejšího Brabantského vévodství nebo z historického území Poitou v západní části Francie. Je mu připisován nerozvážný život bojovníka, který zaměnil brnění za oděv kajícníka.

Spolehlivé zmínky o něm prý začínají v Římě, kam přišel roku 1145, v prvním roce pontifikátu papeže Evžena III. Po kající zpovědi dostal od něj jako pokání vykonat pouť do Svaté země. Cesta v takovém případě po dobu putování představovala velkou pokoru s obživou z almužen, které si kajícník během zastávek vyprosil a život prosycený modlitbou.

Vilém se při návratu po vykonaném pokání rozhodl pro kající život poustevníka po celý zbytek svého života, ale nebylo mu to dopřáno. Jak kraji v Lupocavio tak i na Monte Pruno se kolem něho utvářely skupinky kajícníků, kteří chtěli žít podobně a nechat se od něj vést. Posledním místem kam se před nimi rozhodl v roce 1155 uchýlit bylo Malavalle (v překladu „Zlé údolí“) v neobývané oblasti Grossetana. Tam byl vyhledán údajně jen dvěma učedníky, kteří se přičinili o založení vilémitů – poustevnického řádu, který pak potrval do konce 17. století a vzešla z něho další poustevnická řádová společenství. Vilém zemřel údajně v jeskyni Stabulum Rhodis poblíž Grosseta v Toskánsku.

Jeho životopis sepsal Albert z dvojice zakladatelů. Kult svatého Viléma byl v roce 1202 schválen bez formální kanonizace.

POZNÁMKA

*S dnešním datem je kromě Viléma z Malavalle (+ 1157) připomínán i Vilém z Akvitánie s upozorněním, že se vyskytují záměny s výše uvedeným. Tento z Akvitánie zemřel r. 1137. Německé stránky jen u dnešního data uvádějí dokonce 13 Vilémů, mezi nimi jednoho z Akviánie, ale ten zemřel r. 812 a martyrologiem je připomínán 28.5. Předchozího Viléma z Akvitánie patřícího údajně také k dnešnímu datu Martyrologium Romanum 2001 nezmiňuje, ale jeho životopis podrobně popisují stránky http://www.santiebeati.it/dettaglio/94441 (na jiných italských stránkách, je ale možné číst i mylné tvrzení, že Vilém z Malavalle je známý jako Vilém Akvitánský) a stručně je zmiňován i na stránkách dalších zemí. Světců se stejným jménem Vilém je připomínáno asi 48, ale ne u všech je správně uvedeno datum úmrtí a správný životopis.

Vilém z dnešního dne je v indexu Martyrologium Romanum 2001 označen jako „presb. Ord. Minorum“ (kněz OFMConv.), ale ani toto neodpovídá skutečnosti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Scholastica (asi 547); Chalarampus, Porphyrius, Dauctus et III mulieres, m. Magnesiæ (s. III.); Zoticus et Amantius, m. Romæ (s. II/IV); Silvanus, , ep. in Campania (s. V.); Troianus (asi 550); Prothadius (asi 624); Austreberta (704); Gulielmus, presb. Ord. Minorum (1157); Hugo, abbas Fossensis (asi 1163); Clara de Arimino (mezi r. 1324 -1329); Petrus Fremond et V sociæ: Catharina du Verdier de la Sorinière, Maria Ludovica du Verdier de la Sorinière, Ludovica Bessay de la Voute, Ludovica Poirier, Maria Anna Hacher du Bois (1794); Iosephus Aloysius Sanchez del Rio (1928); Eusebia Palomino Yenesw, virgo (1935); Aloysius Stepinac (1960); Michael Beltoja (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.