Světci k nám hovoří...


sv. Vincenc, Sabina a Kristeta

Vincentius, Sabina et Christeta

28. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 305

ŽIVOTOPIS

Martyrologium nám tuto trojici ukazuje pouze jako mučedníky zabité krutým způsobem v Avile po uprchnutí z Yorku v Carpetani. Historická oblast Carpetani odpovídá části provincie Toledo. Přesné určení konkrétního místa, z něhož trojice prchala, se jeví sporné. Italské stránky santiebeati udávají španělské město Talavera de la Reina a Fr. Ekert v „Církvi vítězné“ až město Evóra.

Podle legendárního podání se za Daciánova pronásledování ve Španělsku mladý Vincenc velice odvážně ke křesťanství nejen hlásil, ale také ho veřejně obhajoval proti modlářství jako „jediné náboženství, které přidává člověku na cti, pozvedá jeho důstojnost a vede ho k nepomíjející slávě a blaženosti.“ To údajně prohlásil i po předvedení před Daciána. Potom byl bit a doveden k soše Jovišově, aby božstvu obětoval. Odmítl a dostal ve vězení lhůtu na rozmyšlení. Legenda hovoří také o tom, že na Vincencovy stráže zapůsobily otisky nohou, které Vincenc zanechal v kameni.

Jeho sestry Sabina i Kristeta mu po určitém přemlouvání pomohly k útěku a všichni tři hledali útočiště až v Avile. Zde byli jako křesťané společně zajati a dovedeni před krutého pronásledovatele, který nařídil jejich drastické mučení. Údajně se jednalo o bičování a čtvrcení trháním končetin, zakončené dobitím na kameni. Ostatky byly určeny pro dravce, ale křesťanům se podařilo tajně je pohřbít.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Simon Cananæus et Iudas Thaddæus, Apostoli (s. I.); Ferrutius, m. Mogontiaci (asi 300); Fidelis, m. apud Comum (asi s. IV.); Vincentius, Sabina et Christeta (asi 305); Genesius, m. Tigerni (asi s. IV.); Salvius, ep. Ambianen (asi 625); Faro (asi 670); Germanus, abbas Talluerian (s. XI.); Salvator Damianus Enguix Garés (1936); Iosephus Ruiz Bruixola (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.