Světci k nám hovoří...


sv. Genesius

Genesius, m. Tigerni

28. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Martyrologium připomíná tohoto mučedníka jen velmi stručně. V Tigérni (Le Thiers) v Akviánii ve Francii šel vstříc mučednické smrti v bílém rouchu.

Důraz na bílé roucho vede k domněnce, že pro svou víru zemřel krátce po přijetí svátosti křtu, v době, po kterou se novokřtěnci oblékali do bílého.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Simon Cananæus et Iudas Thaddæus, Apostoli (s. I.); Ferrutius, m. Mogontiaci (asi 300); Fidelis, m. apud Comum (asi s. IV.); Vincentius, Sabina et Christeta (asi 305); Genesius, m. Tigerni (asi s. IV.); Salvius, ep. Ambianen (asi 625); Faro (asi 670); Germanus, abbas Talluerian (s. XI.); Salvator Damianus Enguix Garés (1936); Iosephus Ruiz Bruixola (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.