Světci k nám hovoří...


blah. Salvator Enguix Garés

Salvator Damianus Enguix Garés

28. října, připomínka
Postavení:laik, mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 27. 9. 1862 ve španělském Alcira v provincii Valencie a vyrostl v charakterního muže velké víry. Oženil se a měl pět dětí. Stal se také členem Katolické akce a byl původcem nočních adorací v místním kostele.

Po vypuknutí občanské války ve Španělsku byl 6. 8. 1936 zajat a uvězněn. Pak na krátký čas propuštěn a opět uvězněn. Pobyt v žaláři vyplnil modlitbami a se srdcem plným důvěry přijal 28. 10. i smrt, před kterou dokázal svým vrahům odpustit.

Papež Jan Pavel II. jej 11. 3. 2001 blahořečil ve skupině 233 obětí pronásledování za občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Simon Cananæus et Iudas Thaddæus, Apostoli (s. I.); Ferrutius, m. Mogontiaci (asi 300); Fidelis, m. apud Comum (asi s. IV.); Vincentius, Sabina et Christeta (asi 305); Genesius, m. Tigerni (asi s. IV.); Salvius, ep. Ambianen (asi 625); Faro (asi 670); Germanus, abbas Talluerian (s. XI.); Salvator Damianus Enguix Garés (1936); Iosephus Ruiz Bruixola (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.