Světci k nám hovoří...


sv. Zenobius

Zenobius, m. Sidone

29. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Žil ve fénickém městě Sidón (pozdější Saïda), ležícím mezi Bejrútem a Tyrem v Libanonu. Nejprve jako lékař ošetřující chudé zdarma, pak kněz a nakonec biskup města, který byl za pronásledování císařem Diokleciánem korunován mučednictvím.

Pochvalné svědectví o jeho životě plném lásky a statečnosti při mučení, během kterého zemřel, podal historik Eusébius Cézarejský.

K této statečnosti a věrnosti ve víře povzbuzoval také druhé. Mučednickou smrt podstoupil na skřipci za drásání těla železnými drápy či háčky.

POZNÁMKA

Některé legendy vyprávějí o Zenobiu umučeném v Antiochii (v Antakya) spolu se Zenobií. Byli prý mučeni vařící vodou a pak sťati. I když bývají ztotožňováni stejným datem, údaj neodpovídá svědectví Eusébia.

Další Zenobius má památku 25. 5. a podle martyrologia se jedná o opata, ač je jinde uváděn jako biskup. Příbuzného jména je Zeno a jeho nositeli je v martyrologiu dalších 8 světců.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Narcissus, ep. Hierosolymitan (asi 222); Maria Restituta /Helena/ Kafka (1943); Felicianus, m. Carthagine (asi s. III.); Honoratus, ep. Vercellen (s. IV./V. in.); Zenobius, m. Sidone (s. IV.); Abraham, anachoreta (366); Iacobus, ep. in Mesopotamia (521); Theodarius (asi 575); Colmanus, ep. Duacen (s. VII.); Dodo (s. VIII.); Caietanus Errico, presbyter (1860); Clara Luce Badano (1990)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.