Světci k nám hovoří...


sv. Jakub

Iacobus, ep. in Mesopotamia

29. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:521

ŽIVOTOPIS

Martyrologium u tohoto dne připomíná památku biskupa v Osrhoene, působícího v oblasti Mezopotámie v začátku VI. století. Zároveň chválí obsah jeho homilií, kterými utvrzoval ve víře a v nichž připomínal učení sv. Efréma (pam. 9. 6.)

Dalších zpráv o něm je nedostatek.

POZNÁMKA

Někde je v tento den připomínán Jakub Dacianus OFMObs, který žil o tisíc let později. Není v Římském martyrologiu a nemá ani potvrzenou kanonickou úctu. Je však známější než dnešní světec, o němž se hagiografická díla mimo martyrologium zřejmě nezmiňují.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Narcissus, ep. Hierosolymitan (asi 222); Maria Restituta /Helena/ Kafka (1943); Felicianus, m. Carthagine (asi s. III.); Honoratus, ep. Vercellen (s. IV./V. in.); Zenobius, m. Sidone (s. IV.); Abraham, anachoreta (366); Iacobus, ep. in Mesopotamia (521); Theodarius (asi 575); Colmanus, ep. Duacen (s. VII.); Dodo (s. VIII.); Caietanus Errico, presbyter (1860); Clara Luce Badano (1990)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.