Světci k nám hovoří...


sv. Kolman

Colmanus, ep. Duacen

29. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. VII.

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v polovině VI. století v Corku či Corker v hrabství Galway v Irsku. Pocházel z královského rodu, ale tradované biografické údaje jsou prostoupeny legendárními příběhy, které začínají již před jeho narozením. Panovník Rhinagh, který měl být otcem dítěte, se snažil o jeho usmrcení i za cenu života své manželky kvůli proroctví, že tento syn předčí ostatní členy rodu. Žena od něj sice včas utekla, ale jeho služebníci ji dostihli a snažili se ji utopit v řece. Kámen, k němuž byla přivázána, aby ji stáhl ke dnu, zázrakem prý plaval. Tato matka šlechtického rodu pak nedlouho poté porodila Kolmana v obci Corku (dnešní Corker, nikoli město Cork).

Později se mu prý dostalo výchovy od mnicha (Arana) v klášteře na ostrově Inishmore. Po nějakou dobu pak žil v samotě mimo klášter na ostrově Aranmore a odtud se vydal do hor v hrabství Clare v Burren (asi r. 592). Snažil se uniknout biskupské hodnosti, ale nakonec byl vysvěcen a uváděn za prvního biskupa Kilmacduaghu. Zprvu v těchto místech žil v jeskyni o mimořádném postu, prý se živil jen travinami a vodou.

K založení kláštera asi v letech 610 – 620 se pojí legenda hovořící o laskavosti krále Guaira Connaughta, z jehož stolu poustevník Kolman, jeho příbuzný, byl prý zázračně o velikonocích pohoštěn. Od krále dostal také pozemek pro stavbu kláštera i katedrály po zázračném určení místa. Stavět se mělo tam, kde z Kolmana spadne pás. (Tento pás prý byl do bitvy o Boyne v roce 1690 v držení jeho příbuzných O'Shaughnessy a váže se k němu i zvláštní tajemství). V klášteře Kilmacduagh (jeho zbytky zde ukazuje foto) měl Kolman odpovědnost opata a biskupa. Zemřel asi roku 632 a jeho úcta se rozšířila v celém Irsku.

POZNÁMKA

Podle legend by k jeho atributům biskupa mohli patřit i myš a kohout, s nimiž se spřátelil tak, že myš prý spolehlivě budila k nočním modlitbám a kohout k ranním.

Světců, kteří mají jméno Kolman, je v posledním martyrologiu pouze 5, ale jinak se uvádí, že jich je 62 (s nezařazenými). Při velkém počtu příběhů se stejnojmennou postavou není vyloučeno, že někde dojde k jejich smíšení, na které je zapotřebí dát si pozor.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Narcissus, ep. Hierosolymitan (asi 222); Maria Restituta /Helena/ Kafka (1943); Felicianus, m. Carthagine (asi s. III.); Honoratus, ep. Vercellen (s. IV./V. in.); Zenobius, m. Sidone (s. IV.); Abraham, anachoreta (366); Iacobus, ep. in Mesopotamia (521); Theodarius (asi 575); Colmanus, ep. Duacen (s. VII.); Dodo (s. VIII.); Caietanus Errico, presbyter (1860); Clara Luce Badano (1990)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.