Světci k nám hovoří...


sv. Epimachius Pelusiota

Epimachius Pelusiota

31. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 250

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Egyptě. Později žil na Pilusijské hoře jako poustevník. Vzorem mu byli prorok Eliáš a sv. Jan Křtitel, jejichž způsob života se snažil napodobovat. V době pronásledování křesťanů, které nařídil Decius, Epimachius opustil oblast Pelusiota v severovýchodní části Egypta a vydal se do Alexandrie, aby ve víře posílil pronásledované křesťany. Uviděl, jak je prefekt nutí obětovat modlám. Odvážně se pokusil ukázat na bezmocnost těchto božstev a zničil obětní oltář. Hned byl zajat, krutě mučen a nakonec sťat mečem.

Znázornění tohoto umučeného poustevníka je k vidění na nástěnné malbě v klášteře Gračanica v Kosovu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Wolfgangus (994); Epimachius Pelusiota (asi 250); Quintinus, m. Augustæ Virimanduorum (s. III.); Foillanus (asi 655); Antoninus, ep. Mediolanen (asi 661); Christophorus de Romaniola (1272); Thomas Bellaci de Florentia (1447); Dominicus Collins (1602); Alphonsus Rodríguez, religiosus Soc. Iesu (1617); Leo Nowakowski (1939); Maria a Conceptio Immaculata della Croce /Elisabeth/ Salvat Romero (1998)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.