Světci k nám hovoří...


sv. Kvintín

Quintinus, m. Augustæ Virimanduorum

31. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. III.

ŽIVOTOPIS

Pocházel z rodiny římského senátora Zena. Stal se křesťanem a působil jako věrozvěst poblíž Amiens v tehdejší Belgické Galii (ve Francii). Sem byl podle tradice poslán roku 245 (společně s Lucianem, umučeným v Beauvais) od papeže Fabiána. Místo Kvintínova mučednictví se uvádí 70 km východně od Amiens, ve Vermandu u Saint-Quentin. Asi ke konci třetího století, za císaře Maximiána, byl od prefekta Rictiuse odsouzen a umučen. Legenda hovoří o mučení pomocí hřebíků, které mu byly nejprve vráženy za nehty a pak do různých částí těla, zejména do jeho lebky. Jeho tělem prý byly také protaženy dva dráty. Někde se uvádí i polévání vařící smůlou a nakonec, po odříznutí hlavy, byl vhozen do řeky Somy (Somme). V místech, kde byly nalezeny jeho ostatky, byla nejprve postavena kaple, později chrám a dnes stojí město Saint-Quentin.

Kvintín byl prý umučen roku 287, ale v úvahu přichází i pozdější datum.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Wolfgangus (994); Epimachius Pelusiota (asi 250); Quintinus, m. Augustæ Virimanduorum (s. III.); Foillanus (asi 655); Antoninus, ep. Mediolanen (asi 661); Christophorus de Romaniola (1272); Thomas Bellaci de Florentia (1447); Dominicus Collins (1602); Alphonsus Rodríguez, religiosus Soc. Iesu (1617); Leo Nowakowski (1939); Maria a Conceptio Immaculata della Croce /Elisabeth/ Salvat Romero (1998)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.