Světci k nám hovoří...


sv. Foilan

Foillanus

31. října, připomínka
Postavení:kněz a opat OSB
Úmrtí:asi 655
Patron:Fosse, Charleroi, Cambraie, Cách; zubních lékařů, chirurgů a dětských sester
Atributy:biskup s křížem na prsou, dva ozbrojenci, koruna u nohou (znázorňuje, že pohrdl světskými hodnostmi)

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Irska, údajně byl synem panovníka Fyltana Moune. Stal se benediktinským mnichem, přijal svátost kněžství a s bratry Furzeusem (pam. 16.1) a Ultanem se vydal nejprve do Anglie, kde asi r. 630, pod vedením Furzeuse, založili klášter v Cnobheresburgu (dnešním Burgh Castlev hrabství Suffolk). Od krále Sigeberta dostali pro tento účel starou tvrz. Furzeus zde působil jako opat. Nějakou dobu poté, co byl Sigebert zabit pohanským králem Pendou, Furzeus odcestoval k břehům Normandie a dál do Gallie. Kde všude s ním Foilan a Ultan putovali společně, není jisté.

V některých životopisných zprávách se uvádí, že tito dva cestovali také do Říma, kde Foilan přijal biskupské svěcení a odtud se vrátili do Nivelles (patřící k diecézi Liège) v Belgii.

Foilan založil 20 km JZ od Nivelles ve Fosses klášter, v němž byl opatem. Přičítá se mu podíl i na založení dalších klášterů (pro muže i ženy) v Cellemu a v Nivelles. Také se prý vracel k hrobu bratra Furzeuse, kde je mu přičítána obnova mnišského života a založení kostela sv. Petra.

Klášter Fosses dnes patří k městu Le Roeulx. Opat Foilan, který obětavě konal cesty kvůli svému poslání, byl zavražděn lupiči v lese Seneffe (či Sonec) v Brabantském vévodství v Austrasii. Za bližší místo se udává Charbonnières poblíž Namur. Na nedalekých pozemcích Fosses-la-Ville byl nový klášter, který jel navštívit. Bandité jej však přepadli, brutálně ubili a jeho tělo ukryli. Bylo proto objeveno až téměř po třech měsících.

Foilanovy opatské povinnosti vůči třem klášterům pak převzal Ultanus.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Wolfgangus (994); Epimachius Pelusiota (asi 250); Quintinus, m. Augustæ Virimanduorum (s. III.); Foillanus (asi 655); Antoninus, ep. Mediolanen (asi 661); Christophorus de Romaniola (1272); Thomas Bellaci de Florentia (1447); Dominicus Collins (1602); Alphonsus Rodríguez, religiosus Soc. Iesu (1617); Leo Nowakowski (1939); Maria a Conceptio Immaculata della Croce /Elisabeth/ Salvat Romero (1998)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.