Světci k nám hovoří...


blah. Lev Nowakowski

Leo Nowakowski

31. října, připomínka
Postavení:kněz, mučedník
Úmrtí:1939

ŽIVOTOPIS

Narodil se 28. 6. 1913 v Bytoně v Polsku jako syn Władysława Nowakowski a Anny roz. Lichmańskie. Po studiích bohosloví v městě Włocławek přijal 20. 6. 1937 kněžské svěcení. Potom pokračoval v teologickém studiu v Lublinu a po roce na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. V době vypuknutí druhé světové války byl zpět v Polsku a v rodné farnosti převzal povinnosti diecézního kněze poté, co dosavadní správce farnosti byl zatčen. Avšak 24. 10. 1939 přišlo gestapo i pro něj a odvezlo ho do Piotrków Kujawski. P. Lev Nowakowski se po cestě i ve vězení s oddaností modlil růženec a s pevným postojem obhajoval víru. Dne 31. 10., v pozdní noční hodině, nacisté vyvedli všechny kněze z vězení v Piotrkówe do parku Tabaczyńskich a zde je postříleli. Jejich těla pak pohřbili do hromadného hrobu za městem.

Lev Nowakowski byl papežem Janem Pavlem II. blahořečen ve Varšavě 13. 6. 1999 s dalšími 107 polskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Wolfgangus (994); Epimachius Pelusiota (asi 250); Quintinus, m. Augustæ Virimanduorum (s. III.); Foillanus (asi 655); Antoninus, ep. Mediolanen (asi 661); Christophorus de Romaniola (1272); Thomas Bellaci de Florentia (1447); Dominicus Collins (1602); Alphonsus Rodríguez, religiosus Soc. Iesu (1617); Leo Nowakowski (1939); Maria a Conceptio Immaculata della Croce /Elisabeth/ Salvat Romero (1998)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.