Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Marie od Neposkvrněného početí a od Kříže /Isabela/ Salvat Romero

Maria a Conceptio Immaculata della Croce /Elisabeth/ Salvat Romero

31. října, připomínka
Postavení:řeholnice HCC
Úmrtí:1998

ŽIVOTOPIS

Narodila se 20. 2. 1926 v Madridu ve Španělsku do hluboce věřící i dost bohaté rodiny. Při křtu dostala jméno Isabela Maria. Po vypuknutí občanské války v roce 1936 se celá rodina přestěhovala do Portugalska a zpět se vrátila po dvou letech.

Isabela Maria v 18 letech, o svátku Neposkvrněného početí P.M., vstoupila do kongregace Společenství sester sv. Kříže, kterou v roce 1875 založila v Seville Anděla od Kříže (pam. 2.3). Tato kongregace byla zaměřena na službu nemocným. Isabela v roce 1945 začala noviciát a přijala řeholní jméno Maria de la Purisima de la Cruz (Marie od Neposkvrněného početí od Kříže) Roku 1947 složila dočasné sliby a věčné sliby složila v roce 1952.

Měla vyšší úroveň vzdělání, ovládala tři další jazyky: francouzský, anglický a italský. Vynikala zbožností a v jejím srdci měli přední místo chudí a nemocní.

V roce 1966 se stala novicmistrovou, o dva roky později byla zvána kvůli svým zkušenostem do dalších provincií a pak se stala představenou komunity Villanueva del Río y Minas (v Seville).

Pracovala s neúnavnou horlivostí, byla prostá, pokorná a plna víry vedla sestry i svým příkladem. Připomínala všem potřebu laskavosti a dávat příklad lásky. Denně posluhovala nemocným, starajíce se o jídlo i prádlo.

Dne 11. 2. 1977 byla zvolena za generální představenou Společenství sester sv. Kříže a nadále věrně žila odkaz zakladatelky Anděly od Kříže. Tuto zakladatelku v listopadu 1982, při pastorační návštěvě Španělska, blahořečil papež Jan Pavel II. a při té příležitosti hovořil i s Matkou Marií od Neposkvrněného početí a od Kříže.

U této Matky představené byla v roce 1994 diagnostikována rakovina a musela na operaci. Po zvládnutém onemocnění, s odvahou a v poslušnosti k Boží vůli, ještě čtyři roky s velkorysostí pokračovala v práci. Zemřela v 72 letech.

Arcibiskup Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení, ji v Seville 18. 9. 2010 jménem papeže Benedikta XVI. blahořečil.

Svatořečená byla 18. 10. 2015 papežem Františkem na nám. sv. Petra v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Wolfgangus (994); Epimachius Pelusiota (asi 250); Quintinus, m. Augustæ Virimanduorum (s. III.); Foillanus (asi 655); Antoninus, ep. Mediolanen (asi 661); Christophorus de Romaniola (1272); Thomas Bellaci de Florentia (1447); Dominicus Collins (1602); Alphonsus Rodríguez, religiosus Soc. Iesu (1617); Leo Nowakowski (1939); Maria a Conceptio Immaculata della Croce /Elisabeth/ Salvat Romero (1998)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.