Světci k nám hovoří...


sv. Mesrob

Mesrobus

17. února, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:asi 440

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 362 v Hatsik (arménsky Հացիկ) v historickém Arménském království do šlechtické rodiny. V tehdejší Antiochii získal vysoké vzdělání. Ovládal řečtinu, syrštinu a perštinu a stal se lékařem. Některé biografie tohoto Mesroba hovoří také o jeho možnostech vojenské kariéry a že byl ve službách arménského krále Khosrova IV. (mezi léty 385–389). V královském paláci byl písařem. Pravděpodobně předtím (před r. 380) byl žákem Nersese s pověstí svatosti.

Po odchodu ze služby v královském paláci se stal mnichem a v roce 392 byl vysvěcen na kněze. Své úsilí zaměřil na přiblížení Písma svatého širšímu arménskému obyvatelstvu. Začal vytvořením abecedy společně se Sahakem (Izákem Arménským) a řeckým kaligrafem Rufinou. Do té doby se v této zemi používala syrština jako úřední i církevní jazyk podle ustanovení dynastií Sásánovců.

Mesrob je uváděný jako biblický překladatel, který v arménském jazyce složil také liturgické hymny a zpěvy. Jeho sestavení abecedy o 36 písmenech bylo počátkem arménské literatury.

Před koncem života byl povolán, aby se stal Sahakovým nástupcem. Svěřenou diecézi vedl velmi obětavě jen posledního půl roku života. Zemřel 17. 2. 440 ve Valaršapat v Arménii.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fundatores VII Ordinis Servorum Mariæ: Alexius, Bartholom (1310); Theodorus Tiro (306); Bonosus (asi 373); Mesrobus (asi 440); Flavianus, ep. Cpolitan. (449); Fintanus, abbas (asi 603); Finanus (asi 656); Silvinus (s. VIII.); Constabilis (1124); Evermodus (1178); Lucas Belludi (1268); Matthias Shōbara Ichizaemon (1624); Elisabeth Sanna (1857 ); Petrus Yu Chŏng-nyul (1866); Antonius Leszczewicz (1943); Hedwigis Carboni (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.