Světci k nám hovoří...


sv. Fintan

Fintanus, abbas

17. února, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi 603

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve východní provincii Leinster v Irsku. Podle některých jeho životopisců se mohlo jednat o období po r. 525. Dřívější rok jeho úmrtí (r. 440), který se původně objevil v martyrologiu, je považován za překlep.

Od dětství prý měl dar proroctví se znalostí vzdálených událostí. Jeho budoucí svatost podle legendy předpověděl matce anděl před jeho narozením. Na jeho výchovu měl značný vliv asketa Kolumba, který patřil k jeho vrstevníkům a je označován za jeho učitele.

U něj si Fintan osvojil vztah k modlitbě i k tvrdé askezi a také touhu založení dalšího kláštera s přísnou disciplínou. Zprvu žil jako poustevník. Pozdějšímu světci Komgalovi (pam. 10.5.) byl také učitelem. S přílivem zájemců Fintan v Clúain Ednech v Clonenagh založil klášter, ve kterém byl opatem. Známým se stal pro svůj mimořádně asketický život. Podle tradice se Fintan živil výhradně ječným chlebem, některými bylinkami a k pití používal jílem zkalenou vodu. Od mnichů, kteří zrovna těžce nepracovali, žádal půst odřeknutím se pokrmů živočišného původu. Samozřejmostí pro všechny v klášteře byl život v chudobě.

Jejich opat Fintan byl nazván „otcem irských mnichů“ a zemřel s pověstí svatosti asi v roce 603.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fundatores VII Ordinis Servorum Mariæ: Alexius, Bartholom (1310); Theodorus Tiro (306); Bonosus (asi 373); Mesrobus (asi 440); Flavianus, ep. Cpolitan. (449); Fintanus, abbas (asi 603); Finanus (asi 656); Silvinus (s. VIII.); Constabilis (1124); Evermodus (1178); Lucas Belludi (1268); Matthias Shōbara Ichizaemon (1624); Elisabeth Sanna (1857 ); Petrus Yu Chŏng-nyul (1866); Antonius Leszczewicz (1943); Hedwigis Carboni (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.